Військовий Хортинг — сила духу,
воля до перемоги, вдосконалення особистості

Історія створення

Озброєння сучасних армій численною і потужною технікою, швидкість і рішучий характер бойових дій, багатоденні битви, що протікають вдень і вночі в різних умовах місцевості і погоди, — все це вимагає від військ високої фізичної підготовки. Тому в мирний час необхідно на основі досвіду ветеранів війни, особливо ветеранів десантних військ і військ спеціального призначення так організувати фізичну підготовку та загартування юнаків, допризовної молоді та діючих солдатів, щоб вони стали вправними воїнами, здатними долати будь-які труднощі похідно-бойового життя.

Найважливіша вимога до наступаючої піхоти — стрімкість і швидкість, безвідривне просування слідом за вогневим валом на всю тактичну глибину головної оборонної смуги. Темп кидка з рубежу атаки повинен бути таким, щоб зайняти передній край оборони противника раніше, ніж його жива сила вийде з укриття і підготуватися до бою після припинення артилерійського вогню. Затримка атакуючих ланцюгів для очищення першої траншеї, укриття і довготривалих споруд загрожує серйозними наслідками. Це справа других ешелонів і резерву. Вогневі точки і групи противника, що заважають подальшому просуванню, знищуються попутно. Отже, успіх наступальних дій значною мірою залежить від фізичної підготовки простого солдата. Бойовий досвід показує, що сильні і витривалі бійці, натреновані швидко пересуватися і долати природні та штучні перешкоди, навчені прийомам ближньої рукопашного бою, несуть менше втрат і в короткий термін домагаються розгрому ворога.

Аналізуючи це, ми розуміємо, що ефективної методики підготовки бійців до таких дій в українській армії ще немає. А зміст і методи фізичної підготовки і тренування сучасного солдата дещо відрізняються від звичайних планових занять з фізичної підготовки, вони спрямовані на те, щоб воїни придбали бойові якості та навички, необхідні для штурму, і не враховують всієї широти та різнобіччя ведення сучасний бойових операцій. Таким чином виникла необхідність заснування в Україні військового хортингу як системи підготовки юнака з молодшого шкільного віку і до рівня солдата-контрактника професійної армії.

Так, 3 серпня 2015 року установчими зборами засновників був затверджений статут громадської організації «Міжнародна федерація військового хортингу» (Public Organization «international Military Horting Federation») і наказом № 26/2 була зареєстрована Івано-Франківським міським управлінням юстиції Івано-Франківської області 14 серпня 2015 року. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39952309. Видане Свідоцтво № 1441736 від 14 серпня 2015 року про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації Міжнародної федерації військового хортингу, основна мета якої: провадження розвитку та популяризації військового хортингу, забезпечення соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, військово-патріотичне виховання, спільна реалізація та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема екеномічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів. Органами управління організації є Загальні збори і Правління, а президентом Міжнародної федерації військового хортингу був обраний діючий військовослужбовець Шило Олексій Миколайович.

Одночасно з Міжнародною федерацією була зареєстрована Громадська організація «Федерація військового хортингу України» (Свідоцтво № 1441698 від 14 серпня 2015 року).