Військовий Хортинг — сила духу,
воля до перемоги, вдосконалення особистості

Членство у федерації

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для фізичних осіб для вступу в якості індивідуального члена ГО «Федерація Військового Хортингу Украіни».

 • Досягти віку 14 (чотирнадцять) років.
 • Заповнити анкету індивідуального члена ФВХУ, в установленій формі.
 • Написати заяву на особистий вступ до федерації, в установленій формі.
 • Сплатити вступний внесок у визначеному розмірі (після ухвалення рішення про прийняття в індивідуальні члени ГО «Федерація Військового Хортингу України»).
 • Щорічно оплачувати членський внесок у визначеному розмірі.

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для юридичних осіб (організацій) для вступу в якості колективного члена  ГО «Федерація Військового Хортингу України».

 • Оформити протоколом рішення керівного органу про вступ в члени Федерації і визнання положень її Статуту.
 • Заповнити анкету керівника організації, в установленій формі.
 • Заповнити анкету організації, установленій формі.
 • Подати заяву на вступ, на бланку організації за підписом компетентного посадовця про вступ до Федерації з додатком завірених печаткою організації копій наступних документів:
  • Виписка з протоколу компетентного керівного органу Організації з рішенням про вступ до Федерації.
  • Копія статуту Організації, завірена.
  • Копія свідоцтва про реєстрацію організації.
  • Копія свідоцтва про внесення організації до єдиного реєстру.
  • Копія свідоцтва про постановку на податковий облік.
  • Перелік членів організації з вказівкою посад.
  • Анкета керівника організації.
  • Анкета організації.
  • Сплатити вступний внесок в розмірі (після ухвалення рішення про прийняття в колективні члени ГО «Федерація Військового Хортингу України»).
  • Щорічно оплачувати членський внесок у визначеному розмірі.

Ваші заяви і документи будуть розглянуті на найближчому засіданні Президії Федерації і Президент Федерації, на підставі рішення Президії Федерації прийме Вас в члени Федерації.

Анкета фізичної особи — кандидата на вступ в члени ГО «Федерація Військового Хортингу України»
Заява на вступ в члени ГО «Федерація Військового Хортингу України»

Умови і порядок вступу до ГО «Федерація Військового Хортингу України» розроблені і діють відповідно до законодавства України і є обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, бажаючими вступити в організацію.